Welcome to Our Website

Kushtetuta e shqiperise pdf

pakicatjanë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë. Neni4. 1. E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisësë shtetit. 2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. 3. Dispozitat e Kushtetutëszbatohen drejtpërsëdrejti,përveç rasteve kur Kushtetuta. KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, duke e njohur dhe sanksionuar përqëndrimin e pushtetit ligjvënës në duart e Kuvendit të Shqipërisë ka lejuar, si raste përjashtimore, nxjerrjen e akteve me fuqinë e ligjit edhe nga organe të tjera kushtetuese. Një.

If you are looking

kushtetuta e shqiperise pdf

Kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshohet, time: 5:38

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. 1. Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë. 1. E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. 2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. 3. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen drejtpërsëdrejti, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. Neni 5 Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të detyrueshme për të. pakicatjanë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i respektojë dhe t'i mbrojë. Neni4. 1. E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisësë shtetit. 2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. 3. Dispozitat e Kushtetutëszbatohen drejtpërsëdrejti,përveç rasteve kur Kushtetuta. Neni 4 1. E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. 2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. 3. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen drejtpërsëdrejti, përveç rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. Neni 5 Republika e Shqipërisë zbaton të . KUSHTETUTA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndërtuar një shtet të së. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, duke e njohur dhe sanksionuar përqëndrimin e pushtetit ligjvënës në duart e Kuvendit të Shqipërisë ka lejuar, si raste përjashtimore, nxjerrjen e akteve me fuqinë e ligjit edhe nga organe të tjera kushtetuese. Një.1. E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. 2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë. 3. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen. Project funded by the European Union. CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA. KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË. , Kushtetuta e Republikës Popullore të Shqipërisë. , Kushtetuta e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Kushtetuese, të cilët ndër vite kanë kontribuar me punën dhe veprimtarinë e tyre, shpall Shqipërinë Republikë Popullore dhe hyn në fuqi kushtetuta e re, e cila. Qëllimi i këtij ligji është arritja e një niveli të lartë të sigurisë kibernetike, duke qytetarëve dhe funksionimin efektiv të ekonomisë në Republikën e Shqipërisë. 2. Kushtetuta per Normalizimin e Shqiperise. ledian droboniku · Klaudio Agolli. Demokracia Pjesemarrese. ledian droboniku · Klaudio Agolli. Demokracia. Kushtetuta E Republikës Së Shqipërisë, 21 Tet. Neni Askush nuk mund t'i nënshtrohet torturës, dënimit apo trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues. Kushtetuta e Republikës së Kosovës u miratua më 9 prill dhe hyrin në fuqi pretendimeve irredentiste (bashkim me Shqipërinë, ose aneksimin e zonave. It is the fundamental law of the Republic of Albania. The present Constitution of Albania (Albanian: Kushtetuta e Shqipërisë) was . " CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF ALBANIA" (PDF). alihaurand.de p. 1. Albania is a parliamentary. -

Use kushtetuta e shqiperise pdf

and enjoy

see more lagu terbaru yuna dan aizat abdullah

0 thoughts on “Kushtetuta e shqiperise pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *